Cultuur en Welzijn

De kwaliteit en identiteit van de leefomgeving behouden en versterken door het inzetten van cultuur en erfgoed.

Doelenboom

Beleidsdoel 7.1

Welzijn faciliteren en stimuleren

Operationele doelen

7.1.1. Zorgvragers ondersteunen

7.1.2. Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Beleidsdoel 7.2

Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Operationele doelen

7.2.1. Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed

7.2.2. Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken

Beleidsdoel 7.3

Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Operationele doelen

7.3.1. Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen

7.3.2. Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren

Beleidsdoel 7.4

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Operationele doelen

7.4.1. Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking