Water

Waterveiligheid waarborgen en water benutten en beheren.

Doelenboom

Beleidsdoel 3.1

Beschermen tegen overstroming

Operationele doelen

3.1.1. Kaders stellen voor regionale keringen

3.1.2. Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit

3.1.3. Water robuust inrichten bevorderen

Beleidsdoel 3.2

Bijdragen aan schoon en voldoende water

Operationele doelen

3.2.1. Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater

3.2.2. Zorgen voor schoon en voldoende grondwater