Milieu

Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in de provincie Noord-Holland bevorderen.

Doelenboom

Beleidsdoel 4.1

Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Operationele doelen

4.1.1. Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland

4.1.2. Basiskwaliteit borgen

Beleidsdoel 4.2

Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Operationele doelen

4.2.1. Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie