Ruimte

Ruimtebeslag van wonen, werken en recreëren optimaliseren.

Doelenboom

Beleidsdoel 5.1

Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Operationele doelen

5.1.1. Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren

5.1.2. Ruimtelijke ontwikkeling vormgeven en uitvoeren

Beleidsdoel 5.2

Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Operationele doelen

5.2.1. Een optimaal vestigingsklimaat scheppen

5.2.2. Hoogwaardige werklocaties realiseren

5.2.3. Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren

5.2.4. Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen