Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

In onderstaande lijst staan de subsidies buiten uitvoeringsregeling. De wijzigingen ten opzichte van de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling in de Eerste begrotingswijziging 2016 staan in blauw. Als een subsidie helemaal doorgestreept is, dan geeft dat aan dat deze subsidie niet meer op de lijst is opgenomen.

OD

Naam subsidie aanvrager

Maximale Subsidie 2016

Programma 2

2.2.1

Gemeente Hilversum Project IBP 6.10(Mediapark IBP)

€ 338.057,16

2.2.1

Gemeente Hilversum Project IBP 6.10 (Mediapark IBP)

€625.231,56

2.2.1

Gemeente Hilversum Project IBP 3.1,3.2 en 3.3 (Mediapark IBP)

€5.004.186

2.2.1

Gemeente Aalsmeer; studiekosten OLV Greenpoort Aalsmeer

€ 50.000

2.1.3

Schiphol Real Estate / Ontwerp- en Engineeringswerkzaamheden HOV Schiphol-Oost (uitvoerende werkzaamheden)

€ 4.500.000

2.2.1

BBv Mobiliteitsmanagement Hilversum

€ 379.150

2.2.1

BBv P+R Hoorn fase 1

€ 15.000

2.2.1

BBv P+R Hoorn fase 2

€ 2.000.000

2.2.1

BBv Groei op het spoor Heerhugowaard

€ 287.500

2.3.2

gemeente Alkmaar Problematiek van Bergerhout rotonde

€ 1.209.000

2.3.2

gemeente Alkmaar Kerkplein-Station

€ 260.000

2.3.2

gemeente Alkmaar Spoorovergang Schinkelwaard/spoor bij Station Alkmaar Noord.

€ 50.000

2.3.2

gemeente Alkmaar Helderseweg, halte Gerechtsgebouw-Alkmaar tot station (spoorovergang)

€ 50.000

2.3.2

gemeente Beverwijk/Heemskerk Inbouwen KAR in VRI's Plesmanweg – Van Riemsdijklaan in Beverwijk en Jan Ligthartstraat – Jan van Kuikweg in Heemskerk.

€ 50.000

2.3.2

gemeente Bussum Verplaatsen bushaltes lijn 105 naar westzijde station Naarden-Bussum per medio 2019

€ 85.000

2.3.2

gemeente Haarlem Station-Schoterweg-Rijksstraatweg-Delftplein

€ 2.822.000

2.3.2

gemeente Haarlem Passage aan de noordzijde van het station (Kennemerplein); conflict bus en fiets.

€ 1.950.000

2.3.2

gemeente Haarlem Prins Bernhardlaan- Camera Obscuraweg- Haarlem Spaarnwoude station (N200)-Suzette Noiretstraat.

€ 780.000

2.3.2

gemeente Haarlem Braillelaan-Schalkwijk centrum.

€ 234.000

2.3.2

gemeente Haarlem Trajectgewijze aanpak lijn 80 Haarlem, inclusief Emmabrug/Emmaplein en Schipholweg/PB-laan

€ 210.000

2.3.2

gemeente Haarlem Extra inmeldlus Stationsplein bij VRI met fietspad Kruisweg

€ 15.000

2.3.2

gemeente Haarlem/Heemstede Traject lijn 50 in Haarlem (Florapark/Iordenstraat, KAR inbouwen en li-af verruimen)

€ 50.000

2.3.2

gemeente Haarlem/SRA Rustenburgerlaan(bushaltes aan beide zijden, fietspad achterlangs)

€ 100.000

2.3.2

gemeente Haarlem/SRA Kruispunt Europaweg-Schipholweg

€ 20.000

2.3.2

gemeente Haarlem/SRA Kruispunt Schalkwijkerstraatweg- Schipholweg-Buitenrustbruggen

€ 350.000

2.3.2

gemeente Haarlem/SRA Kruispunt Zijlbrug-Zijlvest-Kinderhuisvest, plus problematiek ingang P-garage Raaks

€ 90.000

2.3.2

gemeente Haarlem/SRA Rustenburgerlaan (aanpassen re-af RBL/Buitenrustbruggen en kruispunt met Kleine Houtweg)

€ 80.000

2.3.2

gemeente Heerhugowaard Middenweg zuid

€ 100.000

2.3.2

gemeente Heerhugowaard Middenweg noord

€ 80.000

2.3.2

gemeente Hilversum Streng station-Schapenkamp tot kruising Emmastraat, inclusief Beatrixtunnel tot haltes Bordetstraat en Groest.

€ 325.000

2.3.2

gemeente Hilversum Hilversum Zeverijnplansoen-Loosdrechtseweg:

€ 260.000

2.3.2

gemeente Hilversum Spoor Hilversum Sportpark

€ 50.000

2.3.2

gemeente Hilversum/Bussum Mies Boumanboulevard en Bussum station Zuid.

€ 550.000

2.3.2

PNH Problematiek op de N9 tussen haltes Koedijk Overzetveer en Koedijk Vlotbrug

€ 260.000

2.3.2

gemeente Velsen Delftplein, rechtsaffer ri. Velsen om conflicht bus-bus te voorkomen

€ 65.000

2.3.2

gemeente Velsen Pontplein Velsen-Zuid

€ 50.000

2.3.2

gemeente Velsen-Beverwijk Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk).

€ 9.982.500

2.3.2

gemeente Velsen-Beverwijk Busbaan Wijckermolen

€ 2.200.000

2.3.2

Rijk Problematiek Velsertunnel, trajectdeel tussen Velserbroekse Dreef en Velsertravere

€ 3.932.500

2.3.2

gemeente ® Wijdemeren Nieuw Loosdrecht tussen haltes Jol en Schakel.

€ 50.000

2.3.2

gemeente (R) Hoorn Station-Westfriesgasthuis, spoorproblematiek

€ 50.000

2.3.2

gemeente (R) Heerhugowaard Oosttangent

€ 1.000.000

2.3.2

gemeente (R) Bussum Bereiken busstation Naarden-Bussum i.r.t. spoorovergang Generaal de la Reijlaan

€ 140.000

2.3.2

Gemeente Alkmaar; Investeringsagenda

€ 100.000

2.3.2

Gemeente Beverwijk; Investeringsagenda

€ 50.000

2.3.2

Gemeente Haarlem; Investeringsagenda

145.000

2.3.2

Gemeente Hilversum; Investeringsagenda

€ 310.000

2.3.2

Gemeente Velsen; Investeringsagenda

€ 2.250.000

2.2.1

Gemeente Haarlem; Snelfietsroute Haarlem-Amsterdan west

€ 389.392

2.1.3

Stadsregio Amsterdam / HOV Amstelveen - Uithoorn (Uithoornlijn)

€ 2.000.000

2.3.1

Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar Vervoer 1

€ 50.000

2.3.1

Rijksscholengemeenschap Wiringherlant / Medefinanciering Scholierenlijn Medemblik - RSG Wiringherlant 2015-2016

€ 14.000

2.3.2

Gemeente Velsen/recontructie Velsertraverse

€ 250.000

2.3.2

Gemeente Texel / Inrichting en beheer Regiecentrum Pilot Texel

€ 383.000

2.1.2

Gemeente Alkmaar/Koelmalaan Willem de Zwijgerlaan

€ 1.000.000

2..3.2

RWS: Busvoorzieningen A1

1.500.000

Programma 3

3.1.1

Rijkswaterstaat / Realisatie recreatief fietspad op De Nieuwe Afsluitdijk

€ 3.000.000

3.1.1

Provincie Friesland / Vismigratierivier bij De Nieuwe Afsluitdijk

€ 2.000.000

3.1.1

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier/monitoring van ecologische oevers volgens de KRW maatlat

€ 40.000

3.1.1

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier/opzetten programma Bodem en Water

€ 30.000

3.1.1

AGV / bijdrage aan projectplan monitoring trekvissen in Noord-Holland.

€ 5.000

3.2.1.

Landschap N-H (of Water, Land & Dijken) - ‘Innovatieprogramma Veen/ pilot functie volgt peil’

€1.100.000

Programma 4

4.1.2

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

€ 137.850

4.1.2

Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland

€ 18.742

4.1.2

Milieudienst IJmond

€ 118.300
€ 125.000

4.1.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

€ 281.933

4.1.2

Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek

€ 60.450

4.1.2

Danvos bv / Zeewierraffinage

50.000
35.000

4.1.2

Gemeente Texel / Opschalen energie neutrale woningen

€ 400.000

4.1.2

InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta

€ 960.000

4.1.2

Groen gas Nederland Noord-Holland bv/ Milena-Olga-Esme

€ 500.000

4.2.1

Stichting Energy Valley/(bio)LNG in vrachtwagens in drie noordelijke provincies

95.000
70.000

4.1.1

Milieufederatie NH/sterren dichterbij

€ 36.400

4.1.2

Spuistroom/Nieuwe Afsluitdijk

200.000

4.1.2

Biomassateelt op Zee

300.000

4.2.1

NEMIS

50.000

Programma 5

5.1.2

Gemeente Den Helder / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 25.000

5.1.2

Gemeente Hollands Kroon / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 25.000

5.1.2

Noord-Hollandse Motorsport Federatie / Geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 133.148

5.1.2

Omgevingsraad Schiphol1

€ 128.000

5.1.2

Gemeente Zaanstad / Verbeteren functioneren Station Koog-Zaandijk (OV-knooppuntenbeleid)

€ 200.000

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / groen-recreatieve verbindingen

€ 4.500.000

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / Herstructurering/transformatie bedrijventerreinen

€ 1.000.000

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / Watersysteem Park 21

€ 15.000.000

5.2.1

Gemeente Amsterdam / AEB-projecten

€ 1.500.000

5.2.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord / Kenniswerkplaats`

€ 100.000

5.2.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

1.518.286
1.255.000

5.2.1

Techniekraad

€ 200.000

5.2.1

Gemeente Haarlem / REO

€ 25.000

5.2.1

Gemeente Velsen / REO

€ 25.000

5.2.1

Gemeente Zaanstad / REOZ

€ 25.000

5.2.1

Regio Gooi en Vechtstreek / Economic Board G&V

€ 25.000

5.2.3

Gemeente Zaanstad / Aanleg kade (toerisme, recreatie)

€ 400.000

5.2.4

Stichting Greenport Noord-Holland Noord / programmabureau

€ 165.000

5.2.4

Stichting Greenport Noord-Holland Noord / uitvoeringsagenda

€ 100.000

5.2.4

Stichting Greenport Aalsmeer / programmabureau

€ 150.000

5.2.4

Stichting Greenport Aalsmeer / uitvoeringsagenda

€ 100.000

5.2.1

Luchtvaartcollege Schiphol / Nieuw-West Airport Express

€ 100.000

5.2.1
5.2.4
5.2.1
5.2.1
5.2.4
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1

HoogoMKB Doorstart

St. Transitie Ijsselmeervisserij
Den Helder Airport
Nederlands Investerings Agentschap
LTO
ROC Amsterdam
ROC Amsterdam/Mediacollege Hilversum
NOVA college
Clusius en Horizoncollege

€ 90.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 43.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 65.000
€ 50.000

Programma 6

6.1.1

Regio Gooi en Vechtstreek / Groene Uitweg, Schootsvelden Naarden

€ 60.000

6.1.1

Natuurmonumenten / project plas - dras Wormer-Jisperveld

€ 78.868

6.1.1

PWN/Waterrijk en Zanderij Castricum

€ 457.500
€ 237.500

6.1.1

Goois Natuurreservaat 1 / Toelopen Natuurbrug Laarderhoogt

€ 300.000

6.1.1

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost / Quickwins Amsteloever

€ 198.800

6.1.1

Stichting De Bovenlanden / Groene As Bovenlanden

€ 271.000
€ 350.000
240.000

6.1.1

Gemeente Aalsmeer / Groen As door Aalsmeer

€ 187.500

6.1.1

Recreatie Noord-Holland N.V./ Groene Uitweg, Recreatiemakelaar Amstelland

€ 30.000

6.1.1

Regio Gooi- en Vechstreek / Groene Uitweg, Recreatiemakelaar Gooi en Vecht

€ 30.000

6.1.1

Verenging Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei / Groene Uitweg, Innovatieproject duurzame landbouw 2016-2017

€ 40.000
€ 80.000
€ 40.000

6.1.1

Verenging Agrarisch Natuurbeheer Vechtvallei / Groene Uitweg, Gebiedscoördinatie verbrede landbouw 2017

€ 40.000

6.1.1

Groengebied Amstelland / Groene Uitweg, Routebebording Amsterdan Z.O. – Groene Uitweggebied

€ 35.000

6.1.1

Groengebied Amstelland / Groene Uitweg, Opwaardering speelplaats Ouderkerkerplas

€ 21.000

6.1.1

Gemeente Wijdemeren / Groene Uitweg, Voetgangersbrug ’s-Gravelandsevaart (N-H-Pad)

€ 32.500

6.1.1

Gemeente Gooise Meren / Groene Uitweg, Wandelpad Vesting Stadzigt

€ 175.000

6.1.1

Gemeente Gooise Meren / Groene Uitweg, Wandelpad Vesting Stadzigt

€ 232.500

6.1.1

Gemeente Gooise Meren / Groene Uitweg, publieksparticipatie Naardertrekvaart

€ 30.000,-

6.1.2

Stichting Landelijk Fietsplatform / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2016

€ 50.000

6.1.2

Stichting Wandelnet / Coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken wandelen 2016

€ 50.000

6.1.2

Agrarische Natuur vereniging Water, Land en Dijken/ Boerderij-educatie Laag Holland 1

€ 80.000

6.1.2

Bureau Promotie Laag Holland / Promotie Laag Holland

€ 80.000

6.1.2

Landschap Noord-Holland 1

1.392.800

6.1.2

Landschap Noord-Holland / Groen en Gezonde Leefomgeving

€ 150.000

6.1.2

Faunabeheereenheid / Reguliere taken 1

€ 500.000

6.1.2

Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer

€ 500.000

6.1.2

Goois Natuurreservaat

€ 509.800

6.1.2

Landschap Noord-Holland / Lage Oude Veer, programma 'Kop op de Kaart' Project gaat misschien niet door.

€ 157.400

6.1.2

Stichting Veenweiden Innovatiecentrum.

€ 30.000

6.1.2

Fam. Tentij / Realisatie NNN Bakkum / Programma Nieuwe Strandwal

€ 100.000

6.1.2

Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNN Grondverwerving

€ 53.000

6.1.2

Gemeente Schagen / Boskerpark realisatie NNNInrichting

€ 247.000

6.1.2

Gemeente Amsterdam / Project Natuurboog, ecologische verbinding Diemerbos – Holendrechterpolder

€ 520.000

6.1.2

Natuurmonumenten / Marker Wadden

€ 1.757.375

6.1.2

Waternet / Natuurontwikkeling Huydecoorpersweg

€ 925.000

6.1.2.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Polder Waard Nieuwland, gecombineerde waterberging en natuur

€ 42.720

6.1.3

Nationaal Park Zuid Kennemerland 1

€ 121.789

6.1.3

Nationaal Park Duinen van Texel 1

€ 136.211

6.1.3

Nationaal Park Duinen van Texel / Texel Vogeleiland van allure

€ 50.000

6.1.3

Landschap Noord-Holland 1/ Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'

€ 608.000

6.1.4

Koninklijke Roei- & Zeilvereniging Het Spaarne / Zeil- en roeilocatie Mooie Nel

€ 40.000

6.1.4

Dynamique Sportieve Evenementen / Watersportcentrum Paviljoen Dynamique

€ 57.375

6.1.4

Recreatie Noord-Holland / Realiseren regionaal wandelroutenetwerk regio Amstelland

€ 180.000

6.2.1

Agrarische Natuurvereniging Water, land & Dijken / Ruige mest op Vaarland

€ 51.639

6.2.1

Staatsbosbeheer / Monitoring SNL

€ 30.000

6.3.2

Landschap Noord-Holland / Azolla tegen bodemdaling

€50.000

Programma 7

7.1.1

Platform Dorpshuizen Noord-Holland 1

€ 30.000

7.1.1

Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland 1

€ 30.000

7.1.1

Sportservice 1

€ 120.000

7.2.1

Gemeente Muiden / Verder met de Vesting

€ 330.000

7.2.1

Stichting Fort van Hoofddorp / Restauratie Fort bij Hoofddorp

€ 1.100.000

7.2.1

Waternet / Fort Spion

€ 120.000

7.2.1

Recreatieschap Spaarnwoude: Restauratie Fort bij Liebrug

€ 800.000

7.2.1

Recreatieschap Spaarnwoude: Restauratie Fort benoorden Spaarndam

€ 500.000

7.2.1

Landschap Noord-Holland: restauratie fort Zuidwijkermeer

€ 600.000

7.2.1

Gemeente Haarlemmermeer: Restauratie Fort bij Aalsmeer

€ 400.000

7.2.1

Stichting ERM: Ontwikkeling certificering inspectiemethodiek

€ 100.000

7.2.2

Monumentenwacht 1

€ 333.000

7.2.2

Cultuurcompagnie NH 1 / cultureel erfgoed

€ 764.000

7.2.2

ROP Midden West 1

€ 17.000

7.3.1

Cultuurcompagnie NH1 / Cultuurtoeristische subsidies

€ 100.000

7.3.1.

Stichting Culturebase : cultuurtoeristische subsidies

€ 370.000

7.4.1.

Cultuurcompagnie NH : culturele infrastructuurprojecten

€ 137.000

7.4.1

Plein C : cultuureducatie

€ 250.000

7.4.1

ProBiblio 1

€ 2.384.240

7.4.1

Stichting Danstheater Aya1

€ 98.000

7.4.1

Stichting de Toneelmakerij 1

€ 260.000

7.4.1

Stichting Oneindig Noord-Holland

€ 200.000

1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.