Bereikbaarheid

Voor veilig vervoer naar en bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatielocaties zorgdragen.

Doelenboom

Beleidsdoel 2.1

Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren

Operationele doelen

2.1.1. Verkeersmanagement op provinciale infrastructuur ontwikkelen, realiseren en beheren

2.1.2. Provinciale wegen en fietspaden ontwikkelen, aanleggen en beheren

2.1.3. Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren

2.1.4. Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren

Beleidsdoel 2.2

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Operationele doelen

2.2.1. Mobiliteitsbeleid maken en uitvoeren

2.2.2. Rijksbeleid beïnvloeden

Beleidsdoel 2.3

Openbaar vervoer waarborgen

Operationele doelen

2.3.1. OV concessies aanbesteden en beheren

2.3.2. In OV voorzieningen investeren