Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen

Wijziging nummer

Datum

Voordracht

1e wijziging programmabegroting

7 maart 2016

PS Voordracht 10

1e budgettair neutrale wijziging

2 februari 2016
16 februari 2016

Directie CC 714793-724808
GS 714793-724825

2e budgettair neutrale wijziging

14 maart 2016
22 maart 2016

Directie CC 714793-766177
GS 714793-772375

3e budgettair neutrale wijziging

14 april 2016
19 april 2016

Directie CC 714793-784949
GS 714793-789744

4e budgettair neutrale wijziging

19 mei 2016

Directie CC 714793-797847

5e budgettair neutrale wijziging

14 juni 2016
28 juni 2016

Directie CC 714793-812500
GS 714793-819796

6e budgettair neutrale wijziging

8 juli 2016

Directie CC 714793-823315