Aanbestedingen

Europese aanbestedingen 2016

Aangekondigd

Gegund

Bedrag

Contracten

6

5

5.928.735

Raamcontracten

3

1

n.v.t.

9

6

Niet-Europese aanbestedingen 2016

Type

Categorie

Bedrag

Aantal

%

Openbaar
(drempelwaarden: werken > € 200.000 - < € 5.000.000 )

B1

Conform

2

2.060.000

5%

B2

UitzonderingPNH

B3

Uitzondering EA

B4

Afwijking

Meervoudig onderhands
(drempelwaarden > €45.000 - < € 200.000 )

C1

Conform

22

1.795.624

4%

C2

Uitzondering PNH

11

1.684.000

4%

C3

Uitzondering EA

1

500.000

1%

C4

Afwijking

1

123.424

0%

(Mantel-/Raam)contract

D

61

38.798.114

86%

Totaal

98

44.961.162

100%

Ontwikkeling aanbestedingen

Jaar

2013

2014

2015

2016

Type

Aantal

Bedrag in €

Aantal

Bedrag in €

Aantal

Bedrag in €

Aantal

Bedrag in €

Europees

20

105.795.000

26

276.803.317

14

157.420.000

6

5.928.735

Openbaar

23

34.888.000

11

12.329.211

10

15.364.559

2

2.060.000

Meervoudig onderhands

50

4.944.000

53

6.505.498

62

6.614.289

35

4.103.048

(Mantel-/ raam)contract

334

131.277.000

237

79.988.485

226

372.400.292

61

38.798.114

Totaal

427

276.904.000

327

375.625.511

312

551.799.140

312

50.889.897